Stanowisko Polskiego Towarzystwa Etologicznego w sprawie niektórych metod wywierania wpływu na zachowania psów stosowanych przez Cesara Millana

PTEtologiczne

                                                                                                                                                Warszawa, 3 marca 2017

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol.)  w sprawie niektórych metod wywierania wpływu na zachowania psów stosowanych przez Cesara Millana

 

Polskie Towarzystwo Etologiczne przyłącza się do głosów sprzeciwu wobec niektórych metod wywierania wpływu na zachowania psów stosowanych przez Cesara Millana, a mianowicie technik szkolenia cechujących się nadmierną brutalnością i opierających się na tłumieniu niepożądanych zachowań poprzez zastraszanie zwierzęcia i zadawanie mu bólu. Jako towarzystwo naukowe skupiające aktywnych badaczy zachowania zwierząt oraz inne osoby dążące do stałego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie nauk behawioralnych, Polskie Towarzystwo Etologiczne stoi na stanowisku, że trening i szkolenie zwierząt powinny się opierać na naukowo ugruntowanej wiedzy o uwarunkowaniach przyczynowych procesów uczenia się (rozumianych jako procesy powstawania względnie trwałych zmian w zachowaniu), łącznie z wiedzą dotyczącą roli odgrywanej w tych procesach przez określone motywacje i emocje. Jak powszechnie wiadomo, zachowanie zwierząt można modyfikować poprzez stosowanie wzmocnień zarówno pozytywnych (pożądane zachowania są nagradzane), jak i negatywnych (niepożądane zachowania są karane, bądź przez stosowanie bodźców awersyjnych, bądź też przez zaprzestanie dostarczania zwierzęciu oczekiwanych korzyści). Polskie Towarzystwo Etologiczne zajmuje stanowisko, zgodnie z którym metody szkolenia zwierząt oprócz oczekiwanego efektu końcowego powinny mieć zawsze na uwadze szeroko rozumiany dobrostan zwierząt. Nie bez znaczenia pozostaje też jakość relacji przewodnika/właściciela ze szkolonym zwierzęciem i satysfakcjonujący obie strony kontakt oparty na współpracy, komunikacji i wzajemnym zaufaniu. Brutalne metody szkolenia pociągają za sobą tak wiele efektów niepożądanych z punktu widzenia dobrostanu zwierzęcia i jego relacji z opiekunem, że ich stosowanie nie powinno być rekomendowane, zwłaszcza, że istnieją inne skuteczne metody kształtowania zachowania zwierząt, które nie pociągają za sobą tych niekorzystnych konsekwencji.Podpisy PTE

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Etologicznego w sprawie niektórych metod wywierania wpływu na zachowania psów stosowanych przez Cesara Millana (1)-1


Metodom stosowanym przez Cesara Milana sprzeciwiło się wiele organizacji światowych zajmujących się szeroko pojętą kynologią.   W Polsce do sprzeciwu przyłączają się między innymi takie organizacje jak:

Stowarzyszenie Weterynaryjnej Medycyny Behawioralnej

SWMB_CM

Stowarzyszenie Behawiorystów i Trenerów COAPE

Canis Bonus

Stowarzyszenie Pro Animali

Pomorska Fundacja Rottka

Psia Edukacja – Szkoła Komunikacji Ludzi i Psów

Monika Suchowiak – szkolenie psów w Myślenicach
VitaVet Rehabilitacja Zwierząt
Wiktoria Karpowicz – psycholog, behawiorysta
Gabinet weterynaryjny Katarzyna Gryglewska
DogMasters Team
Grupa specjalna S jak starszaki – adopcje starszych psów
Fundacja Skrzydlaty Pies

Dom Tymczasowy OdNowa

I wiele innych ( jeśli chcecie dołączyć do grupy organizacji sprzeciwiających się metodom stosowanym przez Cesara Milana zapraszamy do kontaktu biuro@dogosfera.pl , a umieścimy Was na  powyższej liście)

6078359990_www

Najnowsze wpisy

adsense