Jak wyliczyć zawartość energii metabolicznej w karmie dla psów?

Wartość energetyczną karm dla psów oraz ich zapotrzebowanie na energię wyrażamy w energii metabolicznej (EM). Większość producentów karm przemysłowych, podaje na opakowaniu zawartość EM oznaczonej w toku badań na psach lub obliczonej, najczęściej według równań NRC 2006 (Amerykańskich Norm Żywienia Psów i Kotów). Ale co w sytuacji kiedy brakuje takich informacji lub stosujemy żywienie domowe.Chcąc poprawnie żywić psy, zwłaszcza samodzielnie przygotowując posiłki, należy prawidłowo zbilansować dawkę, przede wszystkim pod względem zawartości energii. Znając zawartość podstawowych składników pokarmowych takich jak sucha masa, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe, bezazotowe związki wyciągowe można wyliczyć zawartość energii metabolicznej dla psów według równań regresji. Skład chemiczny pasz można znaleźć w tabelach wartości pokarmowej w Internecie, podręcznikach, normach- korzystając również z tabel dla ludzi lub innych gatunków zwierząt.

 

Obliczanie energii metabolicznej według równań

I. Równanie Atwatera (karmy wysokiej jakości- np. mięso, ryby)

EM (kcal / 100 g) = 4,0 x % BO + 9,0 x % TS + 4,0 x % BNW (NRC, 2006)

Gdzie BO- białko ogólne; TS- tłuszcz surowy, BNW- związki bezazotowe wyciągowe

Przykład

Wyliczenie EM kcal/ 100 g piersi z kurczaka bez skóry dla psów
(zawartość składników odczytanych z tabel: BO= 21,5; TS= 1,3; BNW= 0)

EM = 4,0 x 21,5 + 9,0 x 1,3 = 86+11,7 = 97,7 kcal / 100 g

 

II. Zmodyfikowany czynnik Atwatera (strawność TS- 90%, BO- 80%) => NRC, 1985

EM (kcal / 100 g) = 3,5 · % BO + 8,5 · % TS + 3,5 · % BNW (AAFCO, 2008)

Gdzie BO- białko ogólne; TS- tłuszcz surowy, BNW- związki bezazotowe wyciągowe

Przykład

Wyliczenie EM kcal/ 100 g piersi z kurczaka bez skóry dla psów
(zawartość składników odczytanych z tabel: BO= 21,5; TS= 1,3; BNW= 0)

EM = 3,5 x 21,5 + 8,5 x 1,3 = 75,25+11,05 = 86,3 kcal / 100 g

 

III. Według zaleceń F.E.D.I.A.F. (wykorzystujących równania z NRC, 2006)

Wykluczone komponenty: pasze płynne np. mleko, krew, pasze zawierające więcej niż 8% włókna surowego

1. Obliczenie EB

EB (kcal/100g) = 5,7 x % BO + 9,4 x % TS + 4,1 x (% BNW + % WS)

Gdzie BO- białko ogólne; TS- tłuszcz surowy, BNW- bezazotowe związki wyciągowe, WS – włókno surowe

2. Obliczenie współczynników strawności energii (Ws E%)

Psy                                                                                                      Koty

Ws E % = 91,2 – (1,43 x % WS w SM)                                                 Ws E % = 87,9 – (0,88 x % WS w SM)

Gdzie WS w SM- zawartość włókna surowego w suchej masie (w 100% suchej masy)

3. Obliczenie energii strawnej ES

ES (kcal) = EB (kcal) x Ws E / 100

4. Obliczenie energii metabolicznej EM

Psy                                                                                                Koty

EM kcal = ES kcal – (1,04 x g BO)                                                EM kcal = ES kcal – (0,77 x g BO)

Przykład 1

Wyliczenie EM kcal/ 100 g piersi z kurczaka bez skóry dla psów
(zawartość składników odczytanych z tabel: BO= 21,5; TS= 1,3; BNW= 0)

  1. EB (kcal/100g) = 5,7 x 21,5% + 9,4 x 1,3% + 4,1 x (0) = 122,55 + 12,22 = 134,77
  2. WsE = 91,2 – (1,43 x % WS w SM)= 91,2 (brak włókna surowego w mięsie)
  3. ES (kcal/ 100 g) = EB x Ws E / 100 = 134,77 x 91,2 / 100 = 122,91
  4. EM (kcal/ 100 g) = ES – (1,04 x g BO) = 122,91 – (1,04 x 215) = 100,55 kcal / 100 g

Przykład 2

Wyliczenie EM kcal/ 100 g ziemniaków gotowanych dla psów
(zawartość składników odczytanych z tabel: BO= 2,1; TS= 0,1; BNW= 23,4; WS= 1,1)

  1. EB (kcal/ 100 g) = 5,7 x 2,1% + 9,4 x 0,1% + 4,1 x (23,4 + 1,1) = 113,36
  2. WsE = 91,2 – (1,43 x % WS w SM)= 91,2 – (1,43 x 3,93) = 91,2-5,62= 85,58

Przykład przeliczenia zawartości włókna surowego na 100 % suchej masy

1,1 g— 28 % suchej masy

  X — 100 % suchej masy (SM)

  X = 3,93 g

  1. ES (kcal/ 100 g) = EB x Ws E / 100 = 113,36 x 85,58 / 100 = 97,01
  2. EM (kcal/ 100 g) = ES – (1,04 x g BO) = 97,01 – (1,04 x 2,1) = 94,83 kcal / 100 g

dr inż. Olga Lasek

 

 

reklama-sklep (1)

Najnowsze wpisy

adsense