Zapotrzebowanie energetyczne szczeniąt

Ile energii dla szczeniaka?

Ilość energii, która musi być dostarczona zwierzęciu w celu zaspokojenia potrzeb metabolicznych (biochemicznych i fizjologicznych procesów, prawidłowej pracy organów wewnętrznych, układów krążenia, oddechowego, pokarmowego itd.) określamy zapotrzebowaniem. Z punktu widzenia żywieniowego znajomość zapotrzebowania zwierząt na energię to podstawowa informacja- punkt wyjścia w prawidłowym bilansowaniu dawek pokarmowych. Zapotrzebowanie zwierząt zależy miedzy innymi od gatunku, rasy, masy ciała, wieku, płci, stanu fizjologicznego (ciąża, laktacja), stanu zdrowia (zwłaszcza choroby pasożytnicze) ale także temperamentu zwierzęcia i warunków środowiska.

Optymalne żywienie, czyli dokładne pokrycie zapotrzebowania gwarantuje prawidłowy rozwój młodego organizmu ale przede wszystkim zapobiega chorobom wywołanym nieprawidłowym żywieniem. Długotrwałe podawanie nadmiernej ilości energii prowadzi do nadwagi i otyłości oraz w konsekwencji wielu innych chorób (cukrzyca, choroby układów krążenia i ruchu i in.)

Energia, właściwie nie jest składnikiem pokarmowym, natomiast jej wartość pochodzi z trzech składników: tłuszczu, węglowodanów i białka. Zawartość energii wyrażana jest w kcal (kilokaloriach) lub MJ (megadżulach). 1 MJ = 239 kcal

Zapotrzebowanie psów na energię wyrażane jest w energii metabolicznej. Energia brutto jest jedynie wskaźnikiem analitycznym i nie może być miernikiem energetycznym stosowanym w żywieniu zwierząt. Część energii brutto pobranej z karmy zostaje strawiona i wchłonięta do organizmu, a pozostała część jest wydalana. Uwzględniając straty energii w kale i moczu otrzymujemy energię metaboliczną, która jest zużywana na podstawowe procesy życiowe, termoregulację, specyficzne dynamiczne straty ciepła, aktywność fizyczną.

 

Rozmiar ma znaczenie – metaboliczna masa ciała

W XVIII w uważano, że większe zwierzęta wytwarzają więcej ciepła niż małe, dalsze badania (XX w) nad przemianami energii w organizmie udowodniły, że mniejsze zwierzęta wytwarzają więcej ciepła na jednostkę masy ciała oraz stwierdzono zależność między masą ciała a powierzchnią ciała. Dlatego do określania zapotrzebowania na energię przyjmuje się metaboliczną masę ciała czyli masę ciała zwierzęcia podniesioną do potęgi 0,75 (mc w kg)0,75 (Brody, 1934, Kleiber, 1961).

Aby dokładnie wyliczyć zapotrzebowanie na energię dla rosnących psów należy wykorzystać matematyczne równania uwzględniające metaboliczną masę ciała

Nowonarodzone szczenięta

25 x 100 g MCa (Kienzle i In., 1985)

Szczenieta

130 x MCa0,75 x 3,2 x (ln-0,87 x p-0,1) (NRC 2006)

p= MCa/MCd

 

 

 

MCa– aktualna masa ciała

 

 

 

MCdspodziewana masa działa dorosłego psa

 

 

 

ln- logarytm naturalny ≈ 2,218

 

 

 

Młodzież do 1 roku

140 x MC0,75 kg (NRC 2006)

 

Aby dokładniej zrozumieć te równania dla przykładu wyliczono zapotrzebowanie na energię metaboliczną dla 16 tygodniowego labradora o masie ciała 17 kg. Spodziewana masa ciała dorosłego psa 35 kg

EM = 130*MCa0,75*3,2*(ln-0,87p-0,1) = 130*170,75*3,2*(ln(-0,87x 17/35)-0,1) = 1934 kcal

Generalnie szczenięta potrzebują 2 razy więcej energii na kg masy ciała w porównaniu do dorosłych psów. W momencie osiągnięcia przez młode psy 50% masy ciała dorosłego potrzeby są większe o 1,6 razy, a w przypadku osiągnięcia 80% masy ciała dorosłego psa 1,2 razy większe. Psy w zależności od rasy i masy ciała w różnym wieku osiągają dojrzałość. W przypadku dużych i olbrzymich ras szczególnie ważne jest optymalne pokrycie potrzeb energetycznych. Przekarmianie powoduje zaburzenia w prawidłowym rozwoju kośćca. W tabeli poniżej przedstawiono zalecenia pomocne w określaniu zapotrzebowania na energię w zależności od rasy (NRC, 2006).

 

Wiek (miesiąc)

Średnie rasy (MC dorosłego psa 20 kg)

Duże rasy (MC dorosłego psa 35 kg)

Olbrzymie rasy (MC dorosłego psa 60 kg)

MC

% MC dorosłego psa

MC

% MC dorosłego psa

MC

% MC dorosłego psa

1

1,8

9

2,5

7

3,6

6

2

4,4

22

7,0

20

8,4

14

3

7,4

37

12,3

35

15,6

26

4

10,4

52

16,8

48

22,8

38

6

14,0

70

22,8

65

36,0

60

12

19,0

95

30,8

88

48,0

80

 

 dr.Olga Lasek

Najnowsze wpisy

adsense